“World Economic Forum’un yayınlamış olduğu The Future of Jobs Reports 2020’ye göre Covid-19 salgını ve 2020’deki küresel durgunluk işgücü piyasası için oldukça belirsiz bir görünüm yarattı ve işlerimizin geleceğindeki değişimi hızlandırdı. Küresel pandemi süreci, ekonominin durgunluğu, ekonomide ki yapısal değişimler, Endüstri 4.0 uygulamaları ve otomasyondaki gelişmelerle birlikte milyonlarca insan küresel çapta geçim kaynaklarını kaybetti.

Rapor’un temel bulgularını incelediğimiz de ise; teknolojinin benimsenme hızının düşmeyeceği ve hatta bazı alanlarda hızlanması bekleniyor. Bulut bilişim, büyük data ve e-ticaretinde benimsenmesi önceki yıllara kıyasla artmakta. Ayrıca şifreleme, insansı olmayan robotlar ve yapay zekaya olan ilgide de önemli bir artış söz konusu. Covid-19’un sebep olduğu pandemi süreciyle, şirketlerin 43%’ünün teknoloji ile olan entegrasyona ve işgücünü azaltmaya da hazır oldukları görünüyor. 34%‘ü ise teknoloji entegrasyonu sayesinde iş gücünü artırmayı planlıyor. Yine aynı rapora göre, şirketlerin önemli bir kısmının da mevcut lokasyonlarında ve değer zinciri süreçlerinde değişikliğe gideceği, önümüzdeki 5 yıl içerisinde teknolojinin ötesindeki faktörler sebebiyle işgücünde değişiklik yapması bekleniyor.

Raporda; 2025 yılına kadar 85 milyon işin, insanlar ve makineler arasındaki iş bölümündeki bir değişiklikle yer değiştirebileceğini ve insanlar arasındaki yeni iş bölümüne daha çok uyarlanmış 97 milyon yeni rolün ortaya çıkabileceği tahmin ediliyor. Peki böyle köklü bir değişim sürecinden geçerken geleceğin liderleri, iş insanları sizce hangi yetkinliklere sahip olmalı diye soruyorum?

Önümüzdeki 5 yıl içerisinde işverenlerin, ön plana çıktığını gördüğü en önemli beceri ve beceri grupları, eleştirel düşünme ve analiz gibi grupları içeriyor buna ek olarak problem çözme, aktif öğrenme, dayanıklılık, stres toleransı ve esneklik gibi kendi kendini yönetme becerilerini de bulundurması bekleniyor.

Yine pandemi süreci ile birlikte yaygınlaşan uzaktan çalışma modülünü en çok kapsayan beyaz yakalı kesim oluyor. İşverenlerin 84%’ü, iş gücünün 44%’ünü uzaktan çalışmaya taşıma potansiyeline sahip ve çalışma süreçlerini hızla dijitalleştirmeye hazır. Üretkenlik ve refahla ilgili endişeleri gidermek için ise, tüm işverenlerin yaklaşık üçte biri, dijital araçlar aracılığıyla çalışanlar arasında bir topluluk, bağlantı ve aidiyet duygusu yaratmak ve değişimin getirdiği refah zorluklarının üstesinden gelmek için adımlar atmayı bekliyor.

Rapor’da dikkat çeken başka bir konu ise gelecekte yükselişte olan meslekler. 2018 raporunda olduğu gibi artan rollerin; Veri Analistleri ve Veri Bilimciler, Yapay Zekâ ve Makine Öğrenimi Uzmanları, Robotik Mühendisleri gibi rollerin olduğunu görüyoruz. Bunun yanında Yazılım Gelişim Uzmanları, Dijital Pazarlama ve Strateji Uzmanları, Süreç Otomasyon Uzmanları, Bilgi Güvenliği Analistleri ve Nesnelerin İnterneti Uzmanları gibi roller de ortaya çıkıyor. Bu rollerin ortaya çıkışı da aslında, otomasyonun hızlanmasının yanı sıra, siber güvenlik risklerinin yeniden doğuşunu yansıtıyor.

Bu resim için metin sağlanmadı
The Future of Jobs Reports 2020’de geleceğin yetkinliklerinin de hızla şekillendiğini ve 2025 yılına kadar çalışanların yeni yetkinlikleri kazanmaya ihtiyaç duyacağını görüyoruz. İhtiyaç duyulacak yetkinlikler; Analitik Düşünme ve İnovasyon, Aktif Öğrenme ve Karmaşık Problem Çözümü gibi yetkinlikler başta olmak üzere 15 yetkinlikten oluşmaktadır.

Bu resim için metin sağlanmadı
Sizler de organizasyon yapınızda 2025’e kadar yeni yetkinliklere yer vermeye ve bu yönde çalışmalar yapmaya hazır mısınız?

Cemil Çınar – Kıdemli Tedarik Zinciri Danışmanı”

Leave a comment


Hikaye Anlatıcılığı: Farklı Düşün Farklı Anlat

Hikâye anlatıcılığı ve hikâyeleştirme… Son zamanlarda bu kavramları oldukça fazla duyar olduk değil mi? Bu kavramlar artık giderek popülerleşiyor, sıklıkla kullanılıyorlar. Uzun zamandır ortalıklarda görünmeyen hikâye anlatıcıları yeniden kapımızı çalmaya başladı. Ve hatta artık evlere değil sahnelere de konuk oluyorlar. Fakat hikâye anlatıcılığı sadece sahne sanatı olarak değil iş dünyasında da çok değerli bir beceri olarak görülüyor.

Çok büyük şirketler hikâye anlatıcılığı ve hikâyeleştirmenin gücünden yararlanmak istiyor. Microsoft, IBM, Nike gibi dev şirketlerde “Chief Storytelling Officer” veya “Chief Storyteller” gibi pozisyonlar mevcut. Yani “Baş Hikâye Anlatıcısı.”

Hikâye Anlatıcılığı günümüzde yeni anlamlar kazanıyor. Artık hikâye anlatıcılığı dendiğinde sadece anlatıcılık sanatını değil, iş dünyasında aranan bir yetkinliği anlamamız gerekiyor. Bu kitapta hikâye anlatmanın tekniklerini öğrenirken dünyanın en iyi TEDx konuşmacılarının analizlerini de göreceksiniz. İş dünyasında ya da sosyal hayatınızda başarınızı bu kitapla yukarılara taşıyın, hikâyelerinizi etkili anlatın!